top of page

Arıtma Tesisi Ekipmanları

Kum Ayırıcılar

Atıksu arıtma tesislerinde atıksuyun içerisinde bulunan askıda katı maddelerin yoğunluk farkından yararlanılarak suyun dibine çöktürülmesi sağlanır. Dibe çöken katı maddelerin oluşturduğu çamur sıyırıcılar vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır.

kum ayırıcı
bottom of page