top of page

TT Arıtma Sistemleri          Proje İşlemleri

Proje Hazırlama ve Onay İşlemleri

Firmamız  Çevre Şehircilik Bakanlığı 2014/7 Atık su Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesi kapsamında işletmenin içeriği dikkate alınarak bağlı olduğu birime göre proje dosyalarını hazırlamaktadır.

               Proje dosyası, alıcı ortama deşarj edilmesi durumunda Ek-1’de yer alan tesisler için Bakanlığa, Ek-2’de yer alan tesisler için İl Müdürlüğüne, kanalizasyon sistemine deşarj eden tesisler için ise Ek-1 veya Ek-2’de yer almasına bakılmaksızın ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimine sunulur.

EK-1
ONAYLANACAK ATIK SU ARITMA TESİSİ /DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİNE AİT
I. GRUP İŞLETMELER LİSTESİ

1) Gıda Sanayi : Maya Üretimi, Süt ve Süt Ürünleri, Yağlı Tohum ve Bitkilerden Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu, Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Zeytin Salamurası, Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri, Şeker Üretimi ve Benzerleri, Şekerleme,Çikolata ve Bisküvi Dahil

2) İçki Sanayi : Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri, Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri, Malt, Bira Üretimi ve Benzerleri, Melastan Alkol Üretimi,

3) Maden Sanayi : Kadmiyum Bileşiklerinin İmali, Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinko Rafine Etme Tesisleri, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması ve Zenginleştirilmesi, Metalik olmayan Maden Sanayi (Bor Cevheri)

4) Cam Sanayi

5) Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri : Taş kömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama, Kok ve Hava gazı Üretimi ve Benzerleri, Termik Santraller ve Benzerleri, Nükleer Santraller,

6) Tekstil Sanayi :Tekstil İşleme ve Son İşlemler,

7) Petrol Sanayi : Petrol Rafinerileri ve Benzerleri, Hidrokarbon Üretim Tesisleri

8) Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayiler

9) Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayiler

10) Kimya Sanayi : Klor-Alkali Üretimi, Perborat ve diğer Bor Ürünleri Sanayi, Zırnık Üretimi ve Benzerleri, Boya Hammade ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri, İlaç Üretimi ve Benzerleri, Gübre Üretimi ve Benzerleri, Deterjan Üretimi ve Benzerleri, Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri, Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri, Alkaloid Üretim Tesisleri

11) Metal Sanayi : Demir-Çelik Üretimi, Galvanizleme, Dağlama İşlemi, Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama, Metal Renklendirme, Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri, Su Verme, Sertleştirme Tesisleri, İletken Plaka İmalatı, Akü İmalatı, Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri

12) Taşıt Fabrikaları ve Tamirhaneleri : Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar, Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri.

13)Biyodizel Tesisleri

14) Organize Sanayi Bölgeleri Merkezi Arıtma Tesisleri

15) TÜİK verilerine göre mevcut nüfus 10000 kişi ve üzeri olan evsel nitelikli Atıksu Arıtma Tesisleri ile TÜİK verilerine göre mevcut nüfus 20000 kişi ve üzeri olan evsel nitelikli derin deniz deşarjları,

16) Katı Atık İşleme, Geri kazanım, Arıtma ve Bertaraf Tesisleri, Liman Atık Kabul Tesisleri

17) Derin Deniz Deşarjı ile sonuçlanan Endüstriyel soğutma suları, konsantre tuzlu sular ve benzerleri,

 

EK-2
ONAYLANACAK ATIK SU ARITMA TESİSİ/DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİNE AİT
II. GRUP İŞLETMELER LİSTESİ

1) Gıda Sanayi : Un ve Makarna Üretimi, Balık ve Kemik Unu Üretimi, Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri, Hazır Çorba ve Hazır Yemek Dahil, Bitki İşleme Tesisleri ve benzerleri, Tuz İşletmeleri, Kültür Balıkçılığı, Su Ürünleri Değerlendirme, Katı Yağ Rafinasyonu, Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler, Büyükbaş, Küçükbaş Kümes Hayvanı Yetiştiriciliği,

2) Maden Sanayi : Kömür Üretimi ve Nakli, Seramik ve Topraktan Çanak/Çömlek Yapımı ve Benzerleri - Cam Süsleme ve Boyama Dahil, Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak Sanayi, Beton santralleri ve Benzerleri,

3) Kimya Sanayi : Boya Üretimi ve Benzerleri, Kauçuk Üretimi ve Benzerleri, Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi, Soda Üretimi, Karpit Üretimi, Baryum Bileşikleri Üretimi, Dispeng Oksitler Üretimi, Tutkal ve Zamk Üretimi

4) Metal Sanayi : Metal Hazırlama ve İşleme, Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri, Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri, Alüminyum hariç olmak üzere Demir Dışı Metal Üretimi, Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme,Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri, Laklama/Boyama, Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi

5) Taşıt Fabrikaları ve Tamirhaneleri : Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri,

6) Ağaç Mamulleri ve Mobilya Sanayi : Sunta, Duralit, Kereste, Doğrama, Ahşap Kutu, Ahşap Ambalaj, Mekik, v.b.

7) Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri : Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri, Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları vb, Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları, İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları ve Benzerleri, Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri

8) Seri Makine İmalatı, Elektrik Makineleri ve Teçhizatı, Yedek Parça Sanayi

9) Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atık Suları

10) Tekstil Sanayi : Yün Yıkama

11) Petrol Sanayi : Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri

12) TÜİK verilerine göre mevcut nüfusu 10000’den az olan evsel nitelikli Atıksu Arıtma Tesisleri ile TÜİK verilerine göre mevcut nüfusu 20000 kişiden az olan derin deniz deşarjı yapılan evsel nitelikli Atıksu Arıtma Tesisleri ve münferit tesislere ait evsel atıksu arıtma tesisleri,

13) Otel, Motel, Tatil Köyü, Tatil Sitesi, Eğlence Yerleri, Eğitim Kampüsleri, Spor Kompleksleri

14) Üniversiteler : (Laboratuvar atıksularının ayrı toplanması ve bertarafının sağlanması gerekmektedir.)

15) Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Laboratuarları, Merkezler ve Enstitüler

16) Hastaneler

17) Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri:

Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular, Soğutma Suyu ve Benzerleri, Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları, Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları.

18) Doğal Arıtma

bottom of page