top of page

Arıtma Ekipmanları

Kum - Karbon Filtreler

Atıksu arıtma tesislerinde kum filtreler ve karbon filtreler su içerisinde bulunan tortu, askıda katı madde,koku ve bulanıklık gibi paremetrelerin gidrilmesinde kullanılır.

Kum Filtreler

Tam otomatik ters yıkamalı kum filtreleri, su içerisinde bulunan tortu, bulanıklık, askıda katı madde gibi parametreleri fiziksel yolla su içerisinden ayırır ve belli aralıklarla kendisini otomatik olarak temizler. Bu Filtrasyon üniteleri evsel ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

kum filtre

Karbon Filtreler

 

Aktif Karbon filtreler, suda istenmeyen çözünmüş organik bileşikleri, kloru tutar, koku, renk ve tat giderimi yapar. Kum filtrelerinde olduğu gibi evsel ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

karbon filtre
bottom of page