top of page
Fitness

Paket Arıtma Nedir ?

Evsel atık suların arıtılması amacı ile hazırlanmış Paket Arıtma sistemleri, belirli nüfusların atık su debisine göre standart hale getirilmiş, havalandırma, çöktürme ve deşarj işlemlerinin aynı tank içerisinde gerçekleştirildiği kompakt bir biyolojik arıtma sistemidir. Paket Arıtma sistemlerinde atık sular terfi pompası vasıtasıyla havalandırma bölümüne alınır. Bu işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak için havalandırma bölümüne blower ile hava verilip difüzörler yardımı ile dağıtımı sağlanır. Havalandırma bölümünde, organik kirliliği giderilmiş atık suya, içerdiği bakteri yumaklarından ayrılması için çöktürme işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında üst kısımda kalan arıtılmış su deşarj edilerek sistemden uzaklaştırılır. Firmamız Ankara'da paket arıtma sistemleri imalatı yapmaktadır.

 

  Paket Arıtma Sisteminin Avantajları

 • Paket Arıtma sistemlerinde havalandırma ve çöktürme işlemi aynı tank içerisinde gerçekleştiğinden dolayı paket arıtmalar kompakt bir ünitedir ve diğer sistemlere göre daha az yer kaplar.

 • Paket Arıtmalar istenilen renklere boyanabilir, estetik açıdan bulunduğu ortama kolayca adapte edilir. 

 • Çıkış suyu standartlara uygun olacak şekilde olup, arzu edildiğinde bahçe sulama ve benzeri işlemlerde de kullanılabilir. 

 • Paket Arıtma sistemlerinde elektrikle çalışan ekipman sayısı azdır. (Blower, dalgıç pompa, klor dozaj pompası) dolayısıyla enerji sarfiyatı küçüktür. 

 • Paket Arıtmalar otomatik olarak çalıştığı için bakımı ve işletilmesi kolaydır, ekonomiktir. 

 • Paket Arıtma tankları 100 kişiden 1000 kişiye kadar olan kapasitelerde, değişik boyutlarda imal edilebilir.


  TT Arıtma Paket Üniteleri

 • Standartlara uygun olarak üretilmekte olup saha şartlarına uygun olarak ta dizayn edilebilir.

 • TT Arıtma paket üniteleri sağlam ve uzun ömürlüdür.

 • Gövdesi ortam koşullarına göre 4-6 mm. karbon çeliğinden yapılarak içi ve dışı epoksi boya ile kaplanmaktadır.

 • Paket Arıtmalarda tüm sistem tank içine monte edildiği için fazla alan kaplamaz ve estetik bir görünüm oluşturur. (Blower, kumanda panosu, deşarj pompası ve klor dozaj pompası ünitenin içinde yer almaktadır)

 • Sistem otomasyona bağlı olarak çalıştığından iş gücü gerektirmez. Paket Arıtma ünitesinde kullanılacak tüm ekipmanlar ve enstrümanlar 2 yıl garanti kapsamındadır.

  Paket Arıtma Sistemi Kullanım Alanları

 • Toplu Konutlar, Kooperatifler

 • Oteller, Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler

 • Tatil Köyleri

 • Fabrikalar ve Sanayi Tesisleri

 • Askeri birlikler, Hastaneler ve Okullar

 • Lojmanlar

 • Şantiyeler

 • Konaklama Tesisleri ve Restaurantlar

 • Dinlenme Tesisleri ve Kamplar

 • Köyler, Kasabalar, Belediyeler

 

  Paket Arıtma Çalışma Prensibi

          Biyolojik paket arıtma sistemleri ızgara kanalı, ön çöktürme havuzu, dengeleme havuzu, ve biyolojik reaktör tankından oluşmaktadır. Tesisten gelen atık su sırasıyla bu ünitelerden geçerek arıtılır ve sonrasında deşarj edilerek tesisten uzaklaştırılır.

1-) Izgara Kanalı - Kaba Izgara

         Tesisten kaynaklı oluşan atık su ilk aşamada ızgara kanalına gelir bu kısımda bulunan kaba ızgaradan geçer. Kaba ızgarada suyun içerisinde bulunan ve su içerisinde çözünemeyen 30 mm'den daha büyük katı maddeler tutularak  sistemden uzaklaştırılır. İsteğe göre manuel temizlemeli ya da otomatik temizlemeli olarak yapılabilir.

2-) Ön Çöktürme Havuzu

         Izgara kanalından geçen atık sular, ön çöktürme havuzunda biriktirilir. Burada su içerisinde bulunan askıda katı maddeler ve çökebilir formdaki küçük boyutlu partiküller tutulur. Böylelikle hem suyun kirlilik yükü azaltılır hemde sistem içerisinde bulunan mekanik ekipmanların zarar görmesi engellenmiş olur. Havuz tabanında biriken çamur 3 - 4 aylık periyotlarda vidanjörle çekilerek sistemden uzaklaştırılır.

3-) Dengeleme Havuzu

         Ön çöktürme havuzundan geçen atık sular dengeleme havuzunda toplanır. Bu havuzda su bekletilerek hem tesisten kaynaklı oluşabilecek pik debi dalgalanmaları önlenir hem de homojen bir atık su karışımı elde edilerek  biyolojik reaktöre sabit debi ve  kirlilik yükünde atık suyun gönderilmesi sağlanır.

4-) Biyolojik Reaktör

       TT Arıtma paket sistemleri biyolojik arıtma prosesi olarak; Ardışık Kesikli Aktif Çamur (SBR) Sistemine göre çalışır.  Bu sistemlerde havalandırma, çöktürme ve deşarj işlemleri aynı tank içerisinde ardışık olarak gerçekleşir.

       Dengeleme havuzunda biriken sular, havuz tabanında bulunan dalgıç pompa vasıtasıyla belirli periyotlarda paket arıtma tankına iletilir. Su belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra pompa çalışmayı durdurur ve blower devreye girerek su içerinde bulunan bakterilerin oksijen ihtiyacı karşılanır. Bakterilerin gerekli oksijen ihtiyacı karşılandıktan sonra havalandırma işlemi sona erer.

       Havalandırma işlemi sonrasında çökelme işlemi başlar ve tank içerisindeki mikroorganizmaların tank tabanına çökmesi beklenir. Bu işleminde tamamlanması ile deşarj aşamasına geçilir.

       Deşarj işlemi tank içerisinde bulunan mikroorganizmalar ile duru suyun ayrıldığı bir noktaya koyulan dalgıç pompa vasıtası ile belirlenen deşarj noktasına gönderilir. Deşarj edilen suyun kalitesi kum-karbon filtreler ve UV cihazları ile artırılarak sulama içinde kullanılabilir.

5-) Paket Arıtma Kapasiteleri

Paket Arıtma | Atıksu Arıtma Firmaları
Paket Arıtma Fiyatları | Atıksu Arıtma Firmaları
Paket Arıtma Kapasiteleri

Ankara Paket Arıtma

Ankara paket arıtma sistemleri adresiniz TT Arıtma. Hemen iletişime geçin ve Ankara ve Türkiye'nin tüm illerinde paket arıtma

işlerinizde hizmetlerimizden faydalanın. Atık su arıtma firması olarak ; endüstriyel arıtma, kimyasal arıtma, paket arıtma, 

arıtma ekipmanları, arıtma sistemi kurulumu, atık su arıtma sistemi kurulumu ve daha fazlası TT Arıtma sistemlerinde.

Paket arıtma fiyatlarını öğrenmek ve teklif almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 • 100  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı - 400  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı - 700  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı

 • 200 Kişilik Paket Arıtma Fiyatı - 500  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı - 800  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı 

 • 300 Kişilik Paket Arıtma Fiyatı - 600  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı - 900  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı

 • 1000  Kişilik Paket Arıtma Fiyatı 

bottom of page