top of page

Arıtma Ekipmanları

Çamur Susuzlaştırma Üniteleri

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan çamur susuzlaştırma ünitelerinin amacı, çamurun içeriğindeki su miktarını azaltmaktır. Üniteye gelen sıvı çamura kimyasal madde ilavesi yapılarak  çamurdaki su miktarı azaltılır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.  Bu işlemin gerçekleştirlmesi için filtrepres sistemleri kullanılır.

Filtrepres

 

Filtre pres; yüksek basınçlı pompalar vasıtası ile  katı-sıvı karışımı çamurun, filtre pres plakaları üzerinde bulunan filtre bezlerinden süzülmesi sonucunda katı partiküllerin filtre plakaları arasında toplanması ve sıvı fazın ekipman dışına iletilmesi esasına dayanır.

Plakaların arasında toplanan katı maddeler plakaların açılması ile bertaraf edilmektedir.Katı hale gelen çamur müşteri tercihine bağlı olarak manuel veya otomatik kumanda edilecek şekilde tasarlanabilir.

filtre Pres
bottom of page