top of page
Fitness

Kimyasal Arıtma  

Kimyasal Arıtma Tesisi

Kimyasal Arıtma Tesisi, Üniteleri endüstriyel nitelikli olan ve biyolojik olarak parçalanamayacak maddeleri içeren atık suların arıtılmasında kullanılır. Kimyasal arıtmada, suda çözünmüş veya askı halde bulunan maddeler, suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilerek çöktürülür çamur halinde sudan ayrıştırılır.

 

 • Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin suyun içerisinden ayrıştırılması sağlanmaktadır.

 • Kimyasal arıtma sistemleri atık suyun içeriğine ve müşterilerin tercihine göre çelik konstrüksiyon yada betonarme şeklinde inşa edilebilir.

Kimyasal arıtma sistemleri; suda çözünmüş ya da askıda bulunan bazı maddelerin fiziksel durumunu değiştirermek suretiyle, çökelmelerini sağlamak için uygulanan birtakım arıtma işlemlerini kapsar. Kimyasal arıtma işlemi uygulaması sırasında, uygun pH değerinde bulunan atık suya çeşitli kimyasal maddeler atılır yani atık suya (koagülant, polielektrolit vb.) eklenir, sonra çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde mevcut atık sudan ayrılır.

Kimyasal arıtma sırasında uygulanan işlemler genel manada diğer yöntemlerle bir türlü atık sudan uzaklaştırılamayan ve suda çözünmüş halde bulunan su kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da kolloidal ve askıda maddelerin yumaklar halinde oluşturarak çökertilmesi suretiyle giderildiği bir takım işlemlerdir.

Bu yöntemin uygulanacağı, kimyasal arıtma işleminde kullanılacak endüstriyel atık su tesisi önce projelendirilir ve ardından tesis en kısa zamanda çalışır durumda müşterilere teslim edilir. Mevcut işletme endüstrisinin tipine ve arıtılacak olan atık suyun özelliğine göre değişik prosesli olarak tasarlanan kimyasal paket atık su arıtma tesisleri yüksek verimle çalışmaktadır.

Kimyasal arıtma üniteleri günümüzde pek çok sektörde tercih edilen sistemlerden biridir. Kimyasal arıtma ünitelerinde Su kirliliği baz alınarak istenilen atık suyun çıkış suyu kalitesine göre fiziksel ya da biyolojik paket arıtma üniteleri de alternatif olarak kullanılabilir.

Kimler kimyasal arıtma sistemi kullanabilirler?

 • Galvaniz – Kaplama endüstrisi

 • Alüminyum fabrikaları

 • Boya fabrikaları

 • Tekstil fabrikaları

 • Mezbahaneler

 • Hastaneler

 • Yağ fabrikaları

 • Petrokimya endüstrisi

 • Et entegre işletmeleri

 • Diğer endüstriyel işletmeler

TT Arıtma Sistemleri firması sizlere yılların vermiş olduğu tecrübe ve Arge çalışmaları ile doğru çözümler ve teknoloji seçimi yapmaktadır.

kimyasal arıtma tesisi

Diğer Arıtma Sistemleri

bottom of page