top of page

Atık Su Arıtma

Atık su arıtma, çeşitli işlemler sonucunda artık kullanılamayacak olan suların atık su arıtma tesislerinde arıtılarak tekrar kullanılabilir hale getirilme sürecidir. 

 

Sularımız çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşür ve kendi içinde yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını ya da tamamını sulara tekrar kazandırabilmek için yapılan sistemlerdir.

Atık su arıtılması pahalı bir süreci kapsamaktadır. Ve bu sistemlerin işletilmesi ise emek ve bilgi isteyen bir yatırım sürecidir. Bu nedenle atık su arıtma tesisi yapılması düşünülürken göz önüne alınması gereken bazı şeyler yani kriterler mevcuttur. Atık su arıtma tesisi kurarken yapılacak olan su arıtma prosesi, bunun yanında işletim maliyetleri, ayrıca arıtma tesisinin yapımında kullanılacak olan ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için en belirleyici parametrelerden bazılarıdır.

 

Özellikle Paket arıtma tesisleri, foseptik kullanan ve vidanjörle çekim yapılan tesislerde çok kısa zamanda kendini amorti etmekte özelliği vardır. Paket Atık su Arıtma ünitesi foseptik kullanımından daha çok sağlıklı bir çözüm olarak görülmektedir. Paket arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su, özellikle park ve bahçe sulama sistemlerinde gönül rahatlığıyla kullanılabilmektedir. Paket arıtma sistemlerinde elektrik tüketimi kesikli arıtma prosesi sayesinde minimuma indirilmiştir. Bütün bu çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak arıtma tesisi kurulması ve sistemin çalıştırılması planlanmalıdır.

atık su arıtma

Atık Su Arıtma Çeşitleri

Farklı kaynaklardan dolayısıyla farlı yani çeşitli yapıda atık sular meydana gelmektedir. Günümüzde konutlardan, fabrikalardan ve işyerlerinden kaynaklı evsel atık sular için evsel atık su arıtma tesisi, üretim proseslerinden kaynaklı atık sular için ise endüstriyel atık su arıtma tesisleri kullanılmaktadır.

Diğer Arıtma Sistemleri

bottom of page