top of page

Arıtma Ekipmanları

Karıştırıcılar

Karıştırıcılar su ve atık suların arıtılmasında kimyasal madde çözeltisi hazırlanmasında, iki farklı sıvının homojen olarak karıştırılmasında, nötralizasyon işlemlerinde ve benzeri durumlarda kullanılırlar. Hızlı karıştırıcı ve yavaş karıştırıcı olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

Hızlı Karıştırıcılar

Hızlı karıştırıcılar kimyasal çözelti hazırlama, koagulasyon gibi hızlı karışım uygulamalarında kullanılmaktadır. Karıştırıcı devir hızı malzeme içeriğine göre ayarlanmaktadır. Pervane malzemesi olarak AISI paslanmaz  çelik malzeme kullanmaktayız.

hızlı karıştırıcı - arıtma tesisi

Yavaş Karıştırıcılar

Yavaş karıştırıcıları çamur yoğunlaştırma, flokulasyon gibi yavaş karışım uygulamalarında kullanılmaktadır.Karıştırıcı devir hızı malzeme içeriğine göre ayarlanmaktadır. Pervane malzemesi olarak AISI paslanmaz  çelik malzeme kullanmaktayız.

bottom of page