top of page

Atık Su Arıtma Tesisi

Atık su arıtma tesisleri evsel ve endüstriyel nitelikli atık suyun  alıcı ortama verilmeden önce kirlilik değerlerinin insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemesini önlemek için  işleme tabi tutulduğu yerlerdir.

Atık suyun içeriğine göre farklı arıtma prosesleri uygulanmakta olup kurulan arıtma tesisleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemlerini içermektedir.

Atık su arıtma tesisleri  evsel ve endüstriyel nitelikli olmak üzere iki farklı suya göre tasarlanmaktadır. Evsel atık sular fiziksel ve biyolojik yöntemlerle arıtılırken , endüstriyel nitelikli atık sular bunlara ilave olarak kimyasal yöntemleri de kapsamaktadır.

Atık su arıtma tesisleri suyun debisine küçükten büyüğe doğru farklı şekillerde tasarlanabilir. Küçük tesisler daha çok paket arıtma  tesisleri olup büyük tesisler betonarme olarak yapılmaktadır.

Atık Su Nedir?

Atık su, evlerimizden, bölgelere kurulmuş olan sanayi tesislerinden, ticari işletmelerden, kurumlardan veya benzer yerlerde kullanıldıktan sonra boşaltılan ve artık kullanılamayacak durumda olan sular atık su olarak tanımlanmaktadır.

Normal kullanılabilir durumda olan suların çeşitli kullanımlar veya işlemler sonucunda atık su haline dönüşerek kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını ya da tamamını tekrar kazandırabilmek, atık suların bırakıldığı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik, kimyasal ve ekolojik özelliklerini değiştirmeden uygun hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin en az birini ya da birkaçının uygulanmasına atık su arıtma adı verilmektedir.

arıtma tesisi

Arıtma Tesisi Nedir?

Arıtma tesisleri, bir şehrin ve o şehirdeki insanların ihtiyacı olan içme suyunu, dağıtımdan önce işlemden geçiren tesislere verilen isimdir. Ayrıca arıtılan evsel ve endüstriyel sıvı atıklarının içinde bulunan maddelerin belirlenen kriterler seviyesine indirilmesi ve uzaklaştırılması görevini gerçekleştiren yerlerdir. Bu sistemlerin kurulduğu yerlere atıksu arıtma tesisi denilmektedir.

Atık suların insan, doğa ve çevreye zarar vermeden önce uzaklaştırılması, su kaynaklarının, denizleri atık su tehdidinden kurtarılması için her ilde her bölgede arıtma tesisi kurulmaktadır. Kullanılarak atık suya dönüşen sular, atık su şebekesi, kolektör ve tünellerle toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaşır.

Hizmet verilen bölgenin ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. Atık su arıtma tesisleri inşa edilirken kurulacak olan bölgenin dinamik yapısı göz önünde bulundurularak önce ön arıtma tesisleri ardından da biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özellikli tesislerin kurulması tercih edilmelidir. İçme suyu ihtiyacının gün geçtikçe artması nedeniyle arıtma tesisinin önemi çok büyüktür. Tesislerde arıtılmış su, çıkış suyu olarak genelde ilçe merkezinde bulunan merkezlerden evlerimize ulaştırılmaktadır.

TT Arıtma Sistemleri olarak ihtiyaca yönelik arıtma tesisi kurabilir ve sularınızın arıtılmasını sağlayabiliriz. Hemen bizimle iletişime geçin ve atık sularınızı arıtarak çevreye katkıda bulunun!

Arıtma tesisi, atık suların içeriğindeki kirli bileşenlerinden arındırılıp temizlendiği ve tekrar geri dönüşüme kazandırıldığı yerlerdir. Arıtma tesisleri yapılış amaçlarına göre detaylı bir şekilde planlanmalı ve yapılmalıdır. Çünkü ilerde oluşabilecek olumsuz bir durumda çevreyi temiz tutmak için yapılan bu işletmeler çevreye daha fazla zarar verebilirler. Bu tesisler belirli aralıklarla uzman kişiler tarafından kontrol edilmeli ve eksik ya da yanlış yönleri varsa düzeltilmelidir. Düzgün ve amacına uygun olarak yapılmış bir arıtma tesisi atık suların arındırılmasına ve suların park,bahçe gibi alanlarda tekrar kullanılabilmesine olanak tanır.

TT Arıtma olarak arıtma sistemleri, paket arıtma ve atık su arıtma alanlarında hizmet vermekteyiz. Çevreyi temiz tutmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için uzman ekibimizle özenle çalışıyoruz. Fabrikalara, sitelere mobil atık arıtma sistemleri kurarak çevrenin düzenli ve temiz tutulmasına katkıda bulunuyoruz. Kurduğumuz bu sistemlerinde periyodik olarak kontrol ve destek işlemlerini yerine getiriyoruz. Tüm bu işlemler uzman mühendis ve teknik kadromuzla yapılmaktadır.

Diğer Arıtma Sistemleri

bottom of page