top of page

Arıtma

Arıtma, atık suların veya atık gazların içerisinde bulunan kirli bileşenlerinden arındırılması işlemidir. Böylece normalde insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olan atık su ve gazlar, arıtma işlemine tabi tutularak çevreye ve insanlara verdiği zararlardan arındırılmış olur. Tüm bu işlemler sırasında çalışanlar çalıştıkları bölüme bağlı olarak özel kıyafetler giyebilir. 

 

Çevreyi temiz tutmak için yapılan bu işlemler oldukça önemlidir. Çünkü gittikçe azalan su kaynakları bizleri daha fazla duyarlı olmaya itmektedir. Aksi taktirde gelecek nesiller için kirli bir dünyadan başka bir şey kalmamış olacak. Arıtma işlemleri bu yüzden çok önemlidir.

Tesis ise arındırılma işleminin yapıldığı yerdir. Genel olarak arıtma tesisi olarak isimlendirilir. Tesislerde atık su ve gazlar içerisindeki kirli bileşenler çeşitli işlemlere tabi tutulurlar. Böylece kirli ve zararlı maddeler en aza indirgenmiş olur. Bu yerlerin bakımı ve işletilmesi özel bir çaba gerektirir. Arıtma işlemleri sırasında ortaya çıkan atık maddeler insan ve çevre sağlığı için zararlı olabilir. Bu yüzden arıtma tesisleri belirli kurallar çerçevesinde yapılırlar ve düzenli kontrole tabi tutulurlar.

Arıtma tesis, Arıtma
bottom of page