Endüstriyel Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Arıtma

    Endüstriyel Atık su Nedir?

          Endüstriyel atık su arıtma tesislerde, hammaddelerin işlenmesi ve ürün üretilmesi işlemlerinden kaynaklanan atık sulara “ endüstriyel atık su” denir. Bu atık sular sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgelerindeki yıkama, pişirme, ısıtma, reaksiyon ürünleri, ayırma, taşıma ve kalite kontrol işlemlerinden kaynaklanabilir.

         Endüstriyel atık suların karakteristikleri kaynaklandıkları prosese göre değişiklik göstermekte olup, bu değişikliklere göre de arıtma yöntemi ve şekli belirlenmektedir.

          Kirlilik değeri düşük olan evsel nitelikli atık suların arıtılmasında biyolojik arıtma tek başına yeterli olurken, endüstriyel atık su arıtma işleminde atık suyun kirlilik değeri yüksek olduğundan atık suya uygulanacak biyolojik arıtma işlemi tek başına yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla endüstriyel arıtmada, atık suyun içeriğine bağlı olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden uygun olanları seçilerek arıtma işlemi gerçekleştirilir. Endüstriyel arıtma konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Fiziksel Arıtma

           Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılmasında ön arıtma olarak kabul edilen fiziksel arıtma işlemi, su içerisinde bulunan katı parçaların, yağ atıklarının, yüzebilir ve çökebilir formdaki partiküllerin ızgaralar, elekler, kum tutucular ve yağ ayırıcılar gibi mekanik ekipmanlarla sistemden uzaklaştırılmasıdır.

Kimyasal Arıtma

           Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılmasında kullanılan en etkili  yöntem kimyasal arıtma işlemidir. Diğer yöntemlerle sudan uzaklaştırılamayan, suda çözünmüş halde bulunan kirleticiler kimyasal arıtma prosesleri ile kolaylıkla sudan ayrıştırılabilir. Kimyasal arıtmada uygulanan prosesler koagülasyon, nötralizasyon ve flokülasyondur.

 • Koagülasyon

             Koagülasyon işlemi; atık suya dozlanan koagülant özelliğe sahip kimyasallar ile atık su içerisinde bulunan kolloidal ve askıda katı maddelerin partikül boyutunun arttırılması ve flok oluşturmaya hazır hale getirilmesidir.

 • Nötralizasyon

             Nötralizasyon işlemi; asidik ya da bazik özellikteki atık suların, suya ilave edilen kimyasallar ile ph değerinin dengelemesi anlamına gelmektedir. Atık su ph değerinin dengelenmesi ile hem atık suyun alıcı ortama deşarj standartları sağlanır hemde kimyasal arıtmadan sonra atık suya biyolojik arıtma işlemi uygulanacaksa bakteriyel faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için uygun değer sağlanmış olur.

 • Flokülasyon

             Flokülasyon işlemi; partikül boyutu koagülasyon işlemi ile arttırılıp floklaşmaya hazır hale getirilen maddelerin, suya ilave edilen uygun kimyasallar ile birleştirilip yumak haline getirilmesi ve çökeltilmesi anlamına gelmektedir. Çökelme işlemi sonrasında kimyasal arıtma işlemi tamamlanmış olur.

Biyolojik Arıtma

            Atık suların  içinde bulunan kirletici maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanarak su, karbondioksit ve  yeni mikroorganizma hücrelerine dönüştürülmesi işlemdir. (Biyolojik arıtmayla ilgili detaylı açıklamaları, hizmetlerimiz - biyolojik arıtma bölümünden inceleyebilirsiniz.)

İleri Arıtma

            Kimyasal  ve biyolojik arıtma işlemleri sonrasında yeterli derecede giderilemeyen kirlilik yükünün, bir dizi filtrasyon işleminden geçirilerek giderilmesidir.

           TT Arıtma Sistemleri Olarak Hizmet Verdiğimiz Bazı Sektörler

 • Süt ve Süt Ürünleri Tesisleri

 • Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri

 • Petrol Rafinerileri ve Benzerleri

 • Demir-Çelik Üretimi, Galvanizleme tesisleri

 • Metal hazırlama ve İşleme Tesisleri

 • Katı Atık İşleme, Geri kazanım Tesisleri

 • Tekstil İşleme Tesisleri vb.

Endüstriyel arıtma konusunda Atık su arıtmayla atık su yumuşatma terimleri sıklıkla karıştırılmaktadır. Atık su arıtma insanların içme suyu gereksinimleri için elde edilmekte ve satışa verilmektedir. Kişilerin sağlığına ve damak tadına uygun suların eldesi için su arıtma bileşenleri kullanılmaktadır. Su yumuşatma ise saf su arıtma cihazı ile meydana gelmektedir. Bu olay daha çok evlerde değil endüstriyel bölümlerde kullanılmaktadır.

 • Öğrenildiği gibi ileri düzey teknolojiye sahip birçok üretim cihazı sulu sistemlerle çalışmakta ve cihazların bünyesinde devamlı olarak su kullanılmaktadır.

 •  Devamlı olarak cihazların içerisindeki hatlardan geçen üretim cihazlarında belirli bir süre içerisinde suyun içerisinde yer alan materyaller birden fazla sorunlara sebep olabilmektedir.

 •  Bu olayın ortaya açtığı sorunları ortadan kaldırmak için olmazsa olmaz, saf su arıtma cihazı tercih edilmelidir.

Endüstriyel arıtma , içme suyunu daha saf suya dönüştürmek için gerçekleştirilen bir işlemdir. Bunun için evde kullanılan su arıtma cihazları yerine fabrika tipi büyük tesisler şeklinde kurulum yapılmaktadır. Atık suların arıtılması için pek çok farklı aşamadan geçirilmesi gerekir. Çünkü arıtılacak su miktarı çok fazladır.

endüstriyel arıtma

Su Yumuşatma

Su yumuşatma, İleri düzey filtreleme ve sistemlerin teknolojilerine sahip olan makineler yardımıyla normal bildiğimiz su saf su niteliğine kavuşturulmaktadır yani yumuşatma sistemleri kullanılmaktadır. Temizleme cihazlarından değişik olarak saf suya ulaşabilmesi için kullanılan cihazların bünyesinde kimyasal işlemlere de başvurulabildiği dikkatlerden uzaklaşmayan detaylar arasında yer alıyor. Tüm bu sistemlere iyi fiyatlarla sahip olabilmek ve satış sonrası sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Royal Green web sayfasına giriş yapılması ve ürünlerin analiz edilmesi ciddi bir şekilde önerilmektedir.

Endüstriyel su arıtma sistemleri için hemen bizimle iletişime geçin. İçme suyu temini her zaman önemli bir başlık olmuştur.

Endüstriyel Su Arıtma Firmaları

Endüstriyel su arıtma firmaları, endüstriyel arıtma konusunda ihtiyacınız firma türleridir. Atık suların temizlenmesi hem çevreye hem de insan sağlığına olumsuz etkilerin ortadan kalkmasına neden olur. Bu işlem sırasında filtrasyon sistemleri kullanırlar. 

Endüstriyel arıtma işlemlerinde veya kuyu suyu gibi sularda kullanılan Aktif karbon filtreleri genel olarak atık suların içinde bulunan organik bileşiklerin uzaklaştırılması veya serbest sklorun sudan ayrıştırılması işleminde kullanılır. Böylece suyun imalat işlemlerinde kullanılması uygun hale getirilmiş olur. Hümik asit ve fulvik asit gibi normalde içilebilir suda bulunan organik maddeleri atık sularda ortadan kaldırmak, sudaki klorun asitlerle kimyasal reaksiyona girmesini ve böylece bilinen bir kanserojen sınıfı olan trihalometanları oluşturmasını büyük ölçüde önlemiş olur.

Diğer Arıtma Sistemleri

Sıkça Sorulan Sorular

Endüstriyel arıtma kullanım alanları nerelerdir ?


Endüstriyel arıtma kullanım alanları,

 • Tekstil Sanayi
 • Seramik Üretimi
 • İlaç Sanayi
 • Ambalajlı Su ve Meşrubat Üretimi
 • Klima Sanayi
 • Metal Kaplama,
 • Akü Üretimi
Suyun endüstriyel kullanım alanları


Suyun endüstriyel kullanım alanları hakkında detaylı bilgi için içeriklerimizi yayınlayacağız.
Endustriyel Su Arıtma Sistemleri


Endüstriyel su arıtma sistemleri hakkında detaylı bilgiler için hemen iletişime geçin !
Endustriyel Su Artma Sistemleri fiyatlar


Endüstriyel su arıtma sistemleri fiyatları hakkında detaylı bilgiler için hemen iletişime geçin. TTarıtma sistemleri sizlere daha kaliteli hizmet için sürekli iyileşiyor.