Endüstriyel Atık Su

                  Arıtma

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

          Endüstriyel Atık su Nedir?

          Endüstriyel tesislerde, hammaddelerin işlenmesi ve ürün üretilmesi işlemlerinden kaynaklanan atık sulara “ endüstriyel atık su” denir. Bu atık sular sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgelerindeki yıkama, pişirme, ısıtma, reaksiyon ürünleri, ayırma, taşıma ve kalite kontrol işlemlerinden kaynaklanabilir.

         Endüstriyel atık suların karakteristikleri kaynaklandıkları prosese göre değişiklik göstermekte olup, bu değişikliklere göre de arıtma yöntemi ve şekli belirlenmektedir.

          Kirlilik değeri düşük olan evsel nitelikli atık suların arıtılmasında biyolojik arıtma tek başına yeterli olurken, endüstriyel atık su arıtma işleminde atık suyun kirlilik değeri yüksek olduğundan atık suya uygulanacak biyolojik arıtma işlemi tek başına yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla endüstriyel arıtmada, atık suyun içeriğine bağlı olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden uygun olanları seçilerek arıtma işlemi gerçekleştirilir. Endüstriyel arıtma konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

             Fiziksel Arıtma

           Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılmasında ön arıtma olarak kabul edilen fiziksel arıtma işlemi, su içerisinde bulunan katı parçaların, yağ atıklarının, yüzebilir ve çökebilir formdaki partiküllerin ızgaralar, elekler, kum tutucular ve yağ ayırıcılar gibi mekanik ekipmanlarla sistemden uzaklaştırılmasıdır.

             Kimyasal Arıtma

           Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılmasında kullanılan en etkili  yöntem kimyasal arıtma işlemidir. Diğer yöntemlerle sudan uzaklaştırılamayan, suda çözünmüş halde bulunan kirleticiler kimyasal arıtma prosesleri ile kolaylıkla sudan ayrıştırılabilir. Kimyasal arıtmada uygulanan prosesler koagülasyon, nötralizasyon ve flokülasyondur.

  • Koagülasyon

             Koagülasyon işlemi; atık suya dozlanan koagülant özelliğe sahip kimyasallar ile atık su içerisinde bulunan kolloidal ve askıda katı maddelerin partikül boyutunun arttırılması ve flok oluşturmaya hazır hale getirilmesidir.

  • Nötralizasyon

             Nötralizasyon işlemi; asidik ya da bazik özellikteki atık suların, suya ilave edilen kimyasallar ile ph değerinin dengelemesi anlamına gelmektedir. Atık su ph değerinin dengelenmesi ile hem atık suyun alıcı ortama deşarj standartları sağlanır hemde kimyasal arıtmadan sonra atık suya biyolojik arıtma işlemi uygulanacaksa bakteriyel faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için uygun değer sağlanmış olur.

  • Flokülasyon

             Flokülasyon işlemi; partikül boyutu koagülasyon işlemi ile arttırılıp floklaşmaya hazır hale getirilen maddelerin, suya ilave edilen uygun kimyasallar ile birleştirilip yumak haline getirilmesi ve çökeltilmesi anlamına gelmektedir. Çökelme işlemi sonrasında kimyasal arıtma işlemi tamamlanmış olur.

            Biyolojik Arıtma

            Atık suların  içinde bulunan kirletici maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanarak su, karbondioksit ve  yeni mikroorganizma hücrelerine dönüştürülmesi işlemdir. (Biyolojik arıtmayla ilgili detaylı açıklamaları, hizmetlerimiz - biyolojik arıtma bölümünden inceleyebilirsiniz.)

     İleri Arıtma

            Kimyasal  ve biyolojik arıtma işlemleri sonrasında yeterli derecede giderilemeyen kirlilik yükünün, bir dizi filtrasyon işleminden geçirilerek giderilmesidir.

           TT Arıtma Sistemleri Olarak Hizmet Verdiğimiz Bazı Sektörler

  • Süt ve Süt Ürünleri Tesisleri

  • Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri

  • Petrol Rafinerileri ve Benzerleri

  • Demir-Çelik Üretimi, Galvanizleme tesisleri

  • Metal hazırlama ve İşleme Tesisleri

  • Katı Atık İşleme, Geri kazanım Tesisleri

  • Tekstil İşleme Tesisleri vb.